AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Město Pardubice odkrývá finální podobu nové ZUŠ v Polabinách
Město Pardubice odkrývá finální podobu nové ZUŠ v Polabinách. 
Autor / zdroj foto: Ivana Dolanová

Pardubice

Pardubický ateliér Med Pavlík architekti se stal vítězem architektonické soutěže na výstavbu nové ZUŠ v Polabinách a městu zpracuje všechny stupně projektové dokumentace pro výstavbu nové základní umělecké školy. Návrh, který má ambici naplnit všechny potřeby školy a vytvořit z ní regionální kulturní a kreativní centrum, počítá s kapacitou až 1200 dětí. 

„Návrh nové budovy Základní umělecké školy respektuje urbanistický koncept sídliště v Polabinách a bude prvním jednotným působištěm pro školu po více než 55 letech. Tento vývoj přinese mnoho výhod jak pro děti, tak pro učitele. Soustředit všechny zdroje a aktivity na jednom místě zlepší efektivitu výuky a umožní škole lépe plánovat a organizovat své programy a události. Nová budova nabídne výuku ve všech čtyřech vyučovaných oborech, v tanečním, hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém,“ řekl ke kvalitnímu projektu nové ZUŠ 1. náměstek primátora odpovídající za ekonomiku, rozpočet a školství Jakub Rychtecký s tím, že stávající provoz ZUŠ je roztříštěn do několika budov, v některých z nich musí škola platit komerční nájem. Naopak některé nebytové prostory v majetku města, bude moci město využít jinak nebo prodat jako nepotřebný majetek.

Rozhodnutí radnice vybudovat novou ZUŠ na pozemcích města v ulici Stavbařů padlo v souvislosti na rozhodnutí přesunout Základní školu a Praktickou školu Svítání do nově zrekonstruovaného objektu v ulici Klášterní. „V rozhodování hrál roli i ekonomický aspekt, protože demolice a následně nová výstavba školy vychází finančně daleko lépe než kompletní rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího objektu. Náklady na projekční práce, které máme pokryty v rozpočtu města, jsou ve výši bezmála 13,8 milionů korun. Výstavba nové zušky by měla podle návrhu stavby stát 286 miliónů korun bez DPH. Budova školy je bezbariérová a jednoznačně dává najevo, že je to vzdělávací a kulturní aréna s jedinečným sebevědomím a bude poskytovat vysoce kvalitní zázemí pro děti a pedagogy,“ doplnil Jakub Rychtecký.

Škola nabízí otevřenou a inspirativní vnitřní krajinu pro přirozené a přátelské setkávání žáků, učitelů, rodičů a zájemců o umění. Prostorově pestré vnitřní prostředí se svěží atmosférou prostoupené střešní zahradou chráněnou před pohledy z okolních bytových domů nabízí příjemné podmínky k výuce a k různým formám kulturního a společenského života. „Výběr vítězného návrhu byl organizačně zdlouhavý proces. Vše nakonec vedlo k výběru návrhu, který nejlépe vyhovoval potřebám ZUŠ v Polabinách. Těším se na to, jakým způsobem bude nové prostředí školy přispívat k rozvoji uměleckých schopností dětí v této oblasti. Pokud si udržíme i nadále velmi optimistický pohled, stavba by mohla začít zhruba ve druhé polovině roku 2026,“ uvedl k novému působišti polabinské ZUŠ její ředitel Jiří Kabát.

Srdcem budovy je atrium, které je myšleno jako hlavní komunikační uzel a místo společného setkávání. Součástí atria je hlavní schodiště a pobytové schody, na kterých lze uspořádat i menší představení s návazností na velký sál. „Kavárna s možností pořádání menších hudebních akcí je propojena s foyer. Veškeré prostory, střešní zahrady a foyer jsou přístupné nejen pro žáky, ale i pro jejich doprovod. Víceúčelový sál přináší kvalitní podmínky pro poslech akustické hudby včetně symfonického orchestru. Jednotlivé tvůrčí obory jsou odděleny tak, aby se navzájem nerušily a poskytovaly příjemné pracovní a studijní prostředí,“ okomentoval vítězný návrh nové ZUŠ architekt Tomáš Med z ateliéru Med Pavlík architekti.

Nová ZUŠ má potenciál být nejen špičkovou vzdělávací institucí, ale zároveň i významným kulturně – kreativním centrem Polabin a Pardubic, kde se lidé budou setkávat, inspirovat a sdílet svůj zájem o umění.

Autor / zdroj: Ivana Dolanová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.